0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מבהירה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2013 ולא יאוחר מיום 13.03.2013 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2012.


.


כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס