0527-331155 mizrahi@tax2me.com

רשות המסים מקדמת מהפכה בצמצום הבירוקרטיה לעסקים קטנים

מנהל רשות המסים, משה אשר, הודיע היום על הקמת ועדה מייעצת לצמצום הבירוקרטיה בתחום המסים לעסקים קטנים, כחלק ממהפכת שירות, שנועדה להקל על העסקים הקטנים – המהווים את הרוב המכריע של עסקים בישראל. בוועדה יהיו שותפים ראשי לשכות המייצגים, בהם רואי החשבון, עורכי הדין, יועצי המס ולה"ב ובנוסף, בכירים בהנהלת רשות המסים.
 
אשר הסביר כי העסקים הקטנים הם הם מנוע הצמיחה של המשק הישראלי, אך לרוב בעלי עסקים אלו מתקשים למצות את הפוטנציאל הגלום בעסקיהם בשל העומס הבירוקרטי הכרוך בהקמתם ותפעולם. לצורך כך, הוועדה תבחן – בין היתר – כיצד לפשט את הדוחות התקופתיים, להקל על היקף ומתכונת הדיווחים כולל שאיפה לדוח שנתי בן עמוד אחד לעסקים זעירים, הרחבת הממשק האינטרנטי, התרת חסמים מיסויים, הנגשת מידע מקצועי בתחום המסים ובחינת אפשרות להרחבת דיווח על בסיס מזומן, דהיינו תשלום מסים אך ורק עם קבלת התמורה עבור השירותים או המוצרים שסופקו.
 
אשר הכריז על הקמת הוועדה, שתשמש כוועדת היגוי עליונה, בישיבת השדולה הפרלמנטרית למען עסקים קטנים שנערכה בכנסת היום. הוועדה תתחיל לפעול מיידית במטרה לקדם את ההקלות עבור העסקים הקטנים, מוקדם ככל האפשר.
 
 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס