0527-331155 mizrahi@tax2me.com

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל

רשות המסים מודיעה כי עקב תקלה טכנית באתר, מועד הגשת דיווחים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות נדחה עד ליום 23.01.12 (במקום 19.01.12).
הדיווח נדחה לגבי חודש זה בלבד ולגבי הדיווחים הבאים:
  • דו"ח תקופתי למע"מ
  • מקדמות מס הכנסה
  • דיווח ניכויים

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס