0527-331155 mizrahi@tax2me.com

יועץ מס, מה תפקידו של יועץ מס, למה לקחת יועץ מס

יועץ מס:

יועץ מס, הנהלת חשבונות, מהו יועץ מס, מה תפיקדו של יועץ מס

עצמאים, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים ומנהלי חברות – כל אלו צריכים יועץ מס שיטפל בתחום המיסוי והחשבונות של העסק, ייצג אותם מול רשויות המס, יכין עבורם דוחות שנתיים וימצא את הדרך הטובה והזולה ביותר לתשלום המס

יועץ מס הוא אדם העוסק במתן ייעוץ בנושאי מיסים ומסייע במילוי דו"חות שיש להגיש לרשויות המס ובייצוג של נישומים בפני רשויות המס.

פעילותם של יועצי מס בישראל מוסדרת בפקודת מס הכנסה  בשנת 1996 נוסף לפקודה סעיף 236 ב1(ב), שבו נאמר: "אדם שאינו רשום בפנקס יועצי המס לפי פקודה זו, לא יעשה פעולה של יועץ מס, לא יתחזה ליועץ מס, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא יועץ מס".

ליועץ המס תפקידים רבים בניהם: ייעוץ לפני פתיחת תיקים של עצמאים, פתיחת תיקים בכל רשויות המס (מס הכנסה, מע"מ, ניכויים וביטוח לאומי), משכורות, ניהול חשבונות (הנה"ח) שוטף, דיווחים שוטפים לרשויות המס ,דוחות אישיים, הצהרות הון,ייעוץ בנושאי השקעות, תזרים מזומנים ועוד…

ההבדל העיקרי בין יועץ מס לרואה חשבון נמצא בנושא הטיפול בחברות כך שיועץ מס יכול לטפל בכל הנושאים הקשורים לחברות אך אינו יכול לבצע ביקורת ולחתום על מאזנים של חברות עם מחזור מעל 500,000 ₪ .פעולה זו יכולה להיעשות רק על ידי רואי חשבון . מנגד יועץ המס בדרך כלל בעל ניסיון וידע רב יותר בכל הקשור לעצמאיים וכן בכל ההתנהלות המיסויית מול כל רשויות המס .

הסתייעות ביועץ מס עשויה לחסוך לך את "כאב הראש" שבהתעסקות מול רשויות המס. . .     בנוסף, הוא עשוי לחסוך לך חיובי מס לא נכונים שעלולים לנבוע ממילוי שגוי של דו"חות ובקשות, אי הגשה במועד של מסמכים ודו"חות – ולפיכך הימנעות מקבלת קנסות.

יועץ מס יוכל להעניק ייעוץ מקצועי בתחומי מיסוי מגוונים, ולספק לך את הניצול המלא של כל הזכויות המגיעות לך על פי חוק, תוך התייחסות לשינויים ועדכונים שונים המתעדכנים בחוקי המס.

על כן ישנם דברים שלא כדאי לחסוך עליהם במיוחד שמדובר בחוקי המס המורכבים במדינה שלנו וההתנהלות מול משרדי מס הכנסה, מי שלא יסתייע בשירות של אדם מקצועי יכול לשלם כסף רב לרושויות המס וכן ליצור נזקים שיעלו כסף רב לאחר מעשה בכדי לתקנם.

יועץ מס, הנהלת חשבונות, מהו יועץ מס, מה תפיקדו של יועץ מס

 
משרדנו לשרותכם בכל שאלה שתתעורר.
 
 
 
יועץ מס

יועץ מס

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס