0527-331155 mizrahi@tax2me.com

חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד

בעקובת פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון ביום 1.2.12 בע"א 8114/09 משה מלכיאלי נ' פקיד שומה אשקלון, נקבע שלא ניתן לערוך חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים בעסק משותף או בבעלות אחד מבני הזוג.

עניין זה העלה את הנושא לדיון ציבורי נרחב, שכן חישוב מאוחד הגדיל באופן משמעותי את החיוב במס להרבה זוגות נשואים שעבדו ביחד.

בהודעה שפירסם שר האוצר, יאיר לפיד ביום 07/08/2013, הוא הודיע שיפעל לביטול החישוב המאחד בין בני זוג החל מינואר 2014, והן הנחה את מנהל רשות המסים מר משה אשר לקדם הצעת חוק בנושא.

המשמעות תהיה שכל אחד מבני הזוג יזכה לחישוב מס עפ"י מדרגות המס הרגילות ללא כל קשר לגובה השכר של בן הזוג השני, זאת בניגוד למצב כיום בו זכאים בני הזוג לחישוב נפרד רק עד שכר של 50,000 ש"ח בשנה.

 

 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס