0527-331155 mizrahi@tax2me.com

טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה ממחלקת מודיעין במס הכנסה

בחודשים האחרונים כמאה ועשר אלף אנשים קיבלו מכתב מרשות המיסים (טופס 5329) והתבקשו להצהיר בו על כל מקורות ההכנסה שלהם.

הטופס שקיבלו הינו טופס 5329 – דו"ח על פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה – דו"ח זה הינו מעין הצהרת הון קטנה ובטופס זה מתבקשים למלא את כל מקורות ההכנסה, פרטי חשבונות הבנקים, לדווח על בעלות במניות בחברה או שותפות בעסק, לפרט את כל נכסי הנדל"ן והדירות ועוד פרטים שישמשו את רשות המיסים, כדי לקבוע האם מדובר במעלים הכנסות שיש מקום לפתוח לו תיק ולחייב אותו במס ואולי אף לזמנו לחקירה פלילית.

בעיקרו טופס 5329 הינו טופס פתיחת תיק במס הכנסה, לכן במילוי וחתימה על טופס זה הינכם מסכימים לרשות המסים לפתוח לכם תיק וזאת במידה וימצא על ידם כי אכן יש לכם הכנסות נוספות שאינם ממשכורת ושלא דווחו על ידכם.

נכון להיום, רשות המסים לא פרסמה את הקריטריונים בגינם נשלחו המכתבים, אך ניתן להבחין ב4 סוגים של הכנסות בגינם נשלחו המכתבים ולהלן הפירוט:

1.   אנשים המחזיקים ביותר מדירת מגורים אחת ו/או במספר נכסים. ברוב המקרים הם חייבים בדיווח על הכנסותיהם משכירות, נקודת המוצא של רשות המיסים בעניין זה היא כי הכנסות משכירות חייבות במס ובדיווח ועל כן המחזיקים ביותר מדירה אחת ואשר לא מדווחים על ההכנסה, נמצאים בסבירות גבוהה להעלמת מס.

2.   אנשים השוהים בחו"ל למעלה מ- 90 ימים בשנה ו/או שיוצאים מהארץ בתדירות גבוהה. ולכן הם חשודים בכך שיש להם עיסוקים, הכנסות ונכסים בחו"ל שכנראה ולא דיווחו עליהם לרשות המסים.

3.   אנשים שנעשו בחשבון הבנק שלהם פעולות חריגות כגון: הפקדת סכומי כסף גבוהים וביצוע העברות רבות, ורשומים כשכירים,  מקרה זה מעלה את חשדם של רשות המסים.

4.   אנשים שהתקבלו לגביהם דיווחים "מקו הצדק" של רשות המיסים ויש חדש לגביהם שביצעו העלמות מס.

לתשומת ליבכם למילוי טופס 5329 שהתקבל מרשות המסים ישנם השלכות רבות לפעולה בה תנקוט רשות המיסים לגבי אותו אדם. רשות המסים תבדוק 10 שנים אחורה וכן תהיה השלכה לגבי העתיד.

כמו כן מילוי והגשת הטופס ודיווח על מקורות הכנסה שלא דווחו חושף את ממלא הטופס להליך פלילי , אך גם אי דיווח ו/או דיווח כוזב באמצעות הטופס מהווה עבירה פלילית נוספת של העלמת מס, ולכן דיווח כוזב והשמטת הכנסות הופך את המצב לחמור יותר.

ישנם דרכים לפטור את ממלא הטופס מחשיפה להליך פלילי ולכן במקרה שקיבלתם למלא טופס 5329 ממחלקת המודיעין של מס הכנסה, מומלץ מאוד לפנות לקבלת ייעוץ טרם שליחתו אל רשות המסים. חשוב לזכור כי המועד להשבת הטופס אל רשות המסים הוא 30 ימים לכל היותר ועל כן חשוב לפעול מהר .

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ובתיאום פגישה בטלפון: 0527-331155 או באמצעות המייל: Mizrahi@Tax2me.com

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס