0527-331155 mizrahi@tax2me.com

סדר בבלגן – מהם זיכויים ממס, מהם ניכויים ממס ומה ההבדל בניהם???

אנשים רבים מתבלבלים ולא מבינים את ההבדל בין זיכויים וניכויים ממס ואיך זה מתבטא בפועל בהכנסה שלנו, על כן כתבתי הסבר להבהיר את הנושא:

ניכויים

בסעיף הניכויים נכללים התשלומים שניתן להפחית מההכנסה החייבת במס –ובכך משלמים פחות מס הכנסה.

דוגמאות לניכויים : תשלומים לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, תשלומים לביטוח לאומי (תשלומים כעצמאי ולשכירים לדוגמא לאדם שהיה מובטל בחלק מהשנה ושילם לביטוח לאומי באופן עצמאי, או ששילם עבור חובות מהעבר במהלך השנה – יוכל לקבל אישור על כך מהביטוח הלאומי ולנכות מהכנסתו 52% מדמי הביטוח הלאומי) .

דוגמא מספרית: נניח הכנסה שנתית של 100,000 ₪ מפחיתים מזה את הניכויים ששילם העובד לדוגמא סך של 10,000 ₪ מכאן שההכנסה החייבת במס הינה – 90,000 ₪ ומכאן מחשבים את המס המשולם לפי מדרגות המס.

זיכויים

בסעיף זה כלולים כל סכומים שיופחתו מהמס עצמו (בניגוד לניכויים המקטינים את ההכנסה החייבת במס).

דוגמאות:

נקודת הזיכוי : תושב (2 נק'), נסיעה לעבודה (רבע נק'), אישה (חצי נק'), על כל ילד עד גיל 3 (נקודת זיכוי לאבא), על כל ילד עד גיל 5 (2 נק' זיכוי לאמא, לאחר גיל 5 נקודת זיכוי אחת) וכו….

(לידיעה- שווי נקודת זיכוי לחודש החל מינואר 2012 הינו 215 ₪ )

ישנם זיכויים נוספים כגון :

-          עבודה במשמרות מקנה זיכוי של 15% על אותו חלק של המשמרות.

-          ישנם ישובים שתושביהם זכאים לזיכוי, גובה הזיכוי שונה מיישוב ליישוב.

-          הפקדות לביטוח חיים (ריסק בלבד). הפקדות אלו מקנות זיכוי של 25% , אם התשלומים הם במסגרת פנסיה מקיפה יותר- מקנה זיכוי של 35%.

-          תרומה למוסד ציבורי או קרן לאומית מעל 350 שקל,ניתן לקבל זיכוי של 35% מהתרומה.

-          הנצחת חייל, שוטר או מי שניספה בפעולות איבה, יתקבל זיכוי של 30% מסכום ההוצאה להנצחה.

דוגמא מספרית: נניח הכנסה שנתית של 100,000 ₪ מהכנסה זאת מחשבים את המס החייב לפי מדרגות המס, מסכום המס שהתקבל מורידים את הזיכויים המותרים, נכון לשנת 2012 שיווי נקודת זיכוי הינו 2,580 ₪ לשנה ולכן נניח לאישה עם ילד בן 3 יהיו : 2 נק' בגין תושבות+ 0.25 נק' בגין נסיעה לעבודה + 0.5 נק' בגין היותה אישה + 2 נק' בגין הילד = סה"כ 4.75 כפול שווי נק' זיכוי 2580 ₪ כלומר מהמס החייב מפחיתים סך של 12,255 ₪ .

 

בדבר הבהרות והסברים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת בטלפון: 0527-331155 או במייל: Mizrahi@Tax2me.com.
 
 
 
 
 
 
 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס