0527-331155 mizrahi@tax2me.com

המדריך למוֹכר/רוכש זכות במקרקעין

רשות המיסים פירסמה את המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012 

המדריך כולל תמצית של הוראות חוק מיסוי מקרקעין תקנות מס רכישה וחישוב מס שבח

להלן קישור למדריך:

 http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowRightsLand2012.pdf

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס