0527-331155 mizrahi@tax2me.com

לקנות דירה ולהישאר בחיים עם ייעוץ מס נכון

בישראל מקובל שזוגות צעירים קונים דירה, שלמימון הרכישה ברוב המקרים לוקחים משכנתא מהבנק ( כמובן הדבר לא תקף לכאלו בעלי גב כלכלי). קניית הדירה נחשבת לאחד הצעדים היותר חשובים והכרחיים בצעדיו הראשונים של הזוג הצעיר. מלבד היותו צעד זה חשוב הוא גם צעד יקר מאוד שיכול ללוות את הזוג הצעיר רוב ימי חייו בתשלומים חודשיים על תשלום המשכנתא. כל זאת כיוון שקניית דירה בישראל היא נחשבת צעד כלכלי כבד, שעל פי המחאה  החברתית בקיץ האחרון, שנבעה בדיוק בגלל יוקר מחירי הדירות. דירה ממוצעת במרכז הארץ יכולה לעלות כמליון ש"ח ויותר.
בעניין זה אף התבטאו עשרות מבכירי המשק, למשל ציון קינן מנכ"ל בנק הפועלים שאמר לזוג צעיר כמעט ואין סיכוי לרכוש דירה בישראל.

אך קניית דירה יכולה להיות עסק יקר ומסובך לא רק בגלל יוקר מחירי הדירות שהיא סיבה מאוד אובייקטיבית, אלא גם בגלל חוסר ידיעה בכל התהליכים הביוקרטים הכרוכים בקניית דירה, ובמיוחד בניהול כלכלי לא נכון, שנעשה לרוב לבד ולא על ידי יועץ מס או יועץ כלכלי. במאמר זה ננסה להאיר כמה מין התהליכים הללו שיכולים לעזור לזוגות צעירים אשר נמצאים לפני קניית הדירה הראשונה שלהם.

צעדים ראשונים במשרד מיסוי המקרקעין

קניית דירה מלווה במספר מיסים שאזרח צריך לשלם למדינה על פי חוק מיסוי מקרקעין והם:

מס רכישה: הינו מס שכל אזרח אמור לשלם למדינה על קניית דירה למגורים. מס הרכישה הוא 5 אחוז משוויה של הדירה

מס שבח: זהו מס המוטל המוכר בגין רווחיו ממכירת הדירה.

אחת הסיבות ליוקר הדירות בישראל היא חוסר היצע בדירות שהיא בהכרח לעליית מחירי הדירות. הדבר קרה בעיקר בגלל בעלי הון שקנו דירה שניה ושלישית לצרכי השקעה. לכן החליטו שר האוצר ושר השיכון להעלות את מס הרכישה על דירה שניה ושלישית על מנת להקשות על רוכשי דירות להשקעה ובכך להגדיל את היצע הדירות. לדירה ששויה עד מיליון ש"ח ישלמו 5 אחוז מס רכישה. לדירה ששוייה בין מיליון לשלושה מליון ישלמו מס רכישה של 6 אחוז. לדירה ששוויה מעל 3 מליון ש"ח ישלם הרוכש מס רכישה של 7 אחוז.  במידה ורוכש הדירה השנייה ימכור את דירתו הראשונה בתוך 24 חודשים, יכול לשלם מס רכישה כמו אדם הרוכש דירה ראשונה. 

כאמור קניית דירה בפרט וצעדיים ראשונים כזוג ויחידה כלכלית אחת באופן כללי, היא דבר לא כל כך פשוט, וזאת בגלל סבך הבירוקרטיה הישראלי. לרוב הזוגות הישראלים הצעירים אין ידע בנושא, וטעיות הנעשות בשלב זה יכולות להיות לרועץ בהמשך חייהם כאשר יהוו משקל כלכלי כבד על כתפי הזוג. לכן מומלץ לזוגות צעירים לקבל יעוץ כלכלי בתחילת חייהם, דבר היכול לחסוך להם כסף רב וכאב ראש גדול. 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס