0527-331155 mizrahi@tax2me.com

כל מה שרצית לדעת על קבלת מענק "מס הכנסה שלילי" עבור שנת המס 2012 שכירים ועצמאים

מס הכנסה פרסם חוזר המפרט את הזכויות בקבלת מס הכנסה שלילי בגין שנת 2012.
להלן קישור למדריך.
כמו כן פורסם על ידינו בעבר הסבר על מס הכנסה שלילי ולהלן קישור .

.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס