0527-331155 mizrahi@tax2me.com

טופס 101 לשנת 2013

מס הכנסה פירסם את טופס 101 – כרטיס עובד לשנת 2013.
על כל עובד/ת למלא טופס זה בהתחלת השנה וזאת על מנת לקבוע את מספר נקודות הזיכוי אליהם זכאי העובד/ת
להלן הקישור לטופס :  טופס 101 לשנת 2013

 

 

 

ישנה חשיבות למילוי הטופס על כל פרטיו שכן אי מילוי חלק מהטופס עלול לגרום למצב בו העובד לא יקבל את מלוא נקודות הזיכוי להן זכאי.

.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס