0527-331155 mizrahi@tax2me.com

טופס 101

מס הכנסה פירסם את טופס 101 – כרטיס עובד לשנת 2012.
על כל עובד/ת למלא טופס זה בהתחלת השנה וזאת על מנת לקבוע את מספר נקודות הזיכוי אליהם זכאי העובד/ת
להלן הקישור לטופס :  טופס 101

ישנה חשיבות למילוי הטופס על כל פרטיו שכן אי מילוי חלק מהטופס עלול לגרום למצב בו העובד לא יקבל את מלוא נקודות הזיכוי להן זכאי.

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס