0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מע"מ מקוון

בתום דיון סוער על הצעת חוק המע"מ הוחלט:

יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט ויחול על עוסקים בעלי מחזור שנתי של 2.5 מיליון ₪ ומעלה

ח"כים: "בעד החמרה כנגד עבריינים. נגד פגיעה בתפקוד עסקים קטנים"

 

 

     הסערה סביב השינויים שמבקשת לקדם רשות המסים בחוק המע"מ, אינה שוככת. בדיון נוסף היום ב', בוועדת הכספים, הוחלט להרחיב את מעגל העוסקים החייבים בדיווח מפורט לרשות המסים, כך שיחול על בעלי מחזור של 2.5 מיליון ₪ ומעלה. זאת בניגוד למצב ב- 2011, שבו מחויבים בעלי מחזור של 4 מיליון ₪ ומעלה. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה): "יש לשמור על איזון בין הצורך לגבות מס אמת לבין פגיעה מיותרת בבעלי עסקים".

     ועדת הכספים קיימה זה מכבר מספר דיונים בהצעת החוק, שסעיפים רבים בה עוררו תרעומת קשה בקרב חברי הכנסת עקב החשש מפגיעה קשה בעסקים הקטנים. עיקר החשש נובע מהחלת חובת דיווח מפורט של כלל הפעולות הקשורות בכל עסקה וכן מהחלת חובת דיווח מקוון לרשות המסים. חברי הוועדה הביעו את חששם, מכך ש"בעלי עסקים ייאלצו לשאת בעלויות רבות, לרבות העסקת עובד נוסף על-מנת לעמוד ברף חובת הדיווח החודשי המפורט.

     כאמור הדיווח המפורט כולל דיווח על כל חשבוניות המס, כל חשבוניות לגבי עסקאות, סכומי החשבוניות הכולל, מספרם הסידורי של כלל החשבוניות, סימלם, תאריכים, סכום המס הנובע מהן, רישום המוכרים או נותני השירותים, רישום הקונים וכד'.

     בדיון היום התעורר ויכוח נוסף לגבי קנס כספי חדש שמבקשת להחיל רשות המסים. בנוסף לקנס בגובה 1% מהמחזור השנתי על מי שאינו מנהל ספרים (פנקסי חשבונות, רשומות וחשבוניות מס וכד') הקיים כבר בחוק, ייגבה קנס בגובה 30% על התשומות של אותו עוסק. בהמשך נדון שוב, נושא הדיווח המקוון, שעורר סערה בקרב הח"כים.

      סגנית בכירה ליועץ המשפטי לרשות המסים, עו"ד איריס וינברגר, הסבירה את הסיבה להטלת הקנס הנוסף: "צריך מתחם של סנקציות אזרחיות. לא כל אדם בישראל שלא מדווח לרשויות המס, מיד שמים אותו מאחורי סורג ובריח". וינברגר הוסיפה, שמדובר ב"ענישה אזרחית על מניעת שומה. קנס של 1% על אי ניהול ספרים כבר קיים ונובע מכך שהדבר דורש עבודה רבה מרשות המסים על-מנת לנהל ספרים במקום העוסק ועל-ידי כך לייצור לו שומה. הקנס בגובה 30% על התשומות, נובע מכך, שלאחר שרשות המסים מבצעת שומה למי שלא ניהל ספרים, אותו עוסק לא יוכל לבוא בדרישה להכיר ב- 100% מתשומותיו ובפועל נכיר לו רק ב- 70% מהתשומות".

     וינברגר הסבירה, ש"ברשות המסים  נתקלנו במקרים בהם מלכתחילה עוסקים לא דיווחו על תשומות על-מנת לא לדווח על עסקאות. כלומר לא דיווחו על קניית ציוד כדי לא לדווח על מכירתו לאחר מכן. במקרים אלו, השאיפה היא לגבות רק על המכירה מבלי להכיר בקנייה אלא רק ב- 70% ממנה, קרי יתקיים קנס בגובה 30% על התשומות".

     נציג משרד המשפטים, המשפטן ספי זינגר אמר, ש"הקנסות הללו יוטלו רק על "סטייה מהותיתמהחוק; אי ניהול ספרים כלל. אותו אדם שעובר על החוק, לא יכול לאחר זמן, כשבוצעה לו שומה, לבוא אז ולדרוש הכרה מלאה בתשומות".

     כאמור, בדיון התבררה התמונה המלאה של שאיפת רשות המסים; לחייב בעתיד את כלל בעלי העסקים בדיווח מקוון, שיצמצם את תופעת ההימנעות מניהול ספרים ע"י בעלי עסקים וייקל מאוד על עבודת רשות המסים בקביעת שומות.

     מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, הגיב שתקיפות להתנגדויות הח"כים ואמר: "לא ניתן כל הזמן לומר שיש העלמות מס במדינה וכי רשות המסים מגלה אזלת יד ובאותה נשימה, לטרפד מהלכים שיימנעו העלמות מס. חברי הכנסת כאן בוועדה הבינו את זה ולכן איפשרו לנו לאשר את החוק הזה בעבר. עיקר העלמות המס הם דווקא במגזר של העסקים הקטנים והבינוניים ואם לא נלחם בכך, אתם תבואו אליי בטענות "למה אתה לא מביא את הכסף?!".

     יו"ר הוועדה, גפני: "יש פה ויכוח אמיתי. מצד אחד, החובה שיהיה מס אמת אך מצד שני הצורך לאזן חדירה לתחום הפרט". גפני סיכם והודיע שהוועדה תחזור ותדון ביום רביעי ה- 28.12 בהצעת החוק וכי אם לא יאושרו כל סעיפיה, יביא לאישור המליאה באותו היום רק את החלת חובת הדיווח המקוון (פיצול החוק) על עוסקים בעלי מחזור של 2.5 מיליון ₪ ומעלה עד סוף 2012 ולאחר מכן הוועדה תמשיך לעבוד על שאר סעיפי החוק עד סוף מרץ 2012. גפני: "אם ירצה שר האוצר במהלך 2012 להרחיב את מעגל החייבים בדיווח המפורט או להקטינו, אזי יהיה עליו להביא זאת לאישור ועדת הכספים". בנוסף, הוחלט שלגבי מלכ"רים החובה תחול על בעלי מחזור של 20 מיליון ₪ ומעלה.

לפרטים נוספים: איל קציר, דובר הוועדה

אתר הכנסת: www.knesset.gov.il
כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס