0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מחשבון נקודות זיכוי לחודש ינואר 2012 ואילך

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי החל מינואר 2012 .
השינוי המהותי הוא נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 3 לאבות וכן נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5 .
מומלץ לבדוק את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ולוודא שאכן כך מופיע בתלוש השכר.

שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת כל שנת מס בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה. להלן טבלה של נקודת זיכוי לפי השנים :

שנה שווי חודשי שווי שנתי
2007 178 ש"ח 2,136 ש"ח
2008 189 ש"ח 2,268 ש"ח
2009 197 ש"ח 2,364 ש"ח
2010 205 ש"ח 2,460 ש"ח
2011 209 ש"ח 2,508 ש"ח
2012 215 ש"ח 2,580 ש"ח

להלן קישור למחשבון:
http://ozar.mof.gov.il/taxes/nekudot_zicui2012.htm

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס