0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מה עדיף עוסק מורשה או עוסק פטור ?

לקוחות רבים פונים אלי בשאלה, איזה תיק עדיף להם לפתוח במע"מ, כעוסק מורשה או כעוסק פטור?  על כן אנסה לפשט את הסוגיה במתן מספר הסברים ודוגמאות.

מי נדרש להירשם כעוסק – כל אדם, שותפות או חברה העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין או לתת שירות במהלך עסקיהם.

 עוסק פטור-

 הינו עוסק קטן עם מחזור עסקאות עד 79,482 ₪ נכון לשנת 2015, עוסק זה פטור מתשלומי והחזרי מע"מ כלומר אינו גובה מע"מ מלקוחותיו וכן לא מקבל החזר על המע"מ ששילם כהוצאות. על עוסק זה לדווח פעם בשנה על כל עסקאותיו למע"מ.

 מתי עדיף עוסק פטור- כאשר מדובר בעוסק עם הכנסות נמוכות וכן אין השקעה גדולה בציוד ומלאי שכן עוסק פטור לא יכול לדרוש את המע"מ על ההוצאות ששילם .

 היתרונות בעוסק פטור -

 •  יכול לתת מחירים נמוכים יותר ללקוחות וזאת מאחר והוא אינו גובה מע"מ.
 • שירותי הנהלת החשבונות זולים בהרבה מעוסק מורשה וזאת מאחר ואין התנהלות שוטפת מול רשויות מע"מ אלה רק אחת לשנה.

החסרונות בעוסק פטור – 

 •  אינו יכול לקבל חזרה את המע"מ ששילם (כהוצאות).
 • נתפס בעיני הלקוחות כעוסק קטן יותר עם מחזור עסקאות נמוך.
 • עוסק פטור מוציא ללקוחותיו קבלה בעת קבלת תשלום ולא חשבונית מס ועל כן אם בוצעה עסקה עם עוסק מורשה/ חברה הם אינם יכולים לקזז מע"מ.

 טעויות נפוצות- עוסק פטור הינו לצורכי מע"מ בלבד וזה לא פוטר אותו מדיווחים שוטפים למס הכנסה ולביטוח לאומי, כמו כן גם על עוסק פטור לנהל ספרים כלומר עליו לנהל מערכת הנהלת חשבונות הכולל בין היתר ספר קבלות. ובנוסף בסוף שנה עליו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. רצוי לנהל את הנהלת החשבונות וכן להגיש את הדו"ח השנתי בעזרת  יועץ מס/ רו"ח.

 להלן טבלת המחזורים לצרוך רישום כעוסק פטור:

שנה
מחזור

2005

64,002 ש"ח

2006

65,721 ש"ח

2007

65,721 ש"ח

2008

67,555 ש"ח

2009

70,605 ש"ח

2010

73,300 ש"ח

2011

74,972 ש"ח

2012

76,884 ש"ח

2013

77,993 ש"ח

2014

79,482 ש"ח

עוסק מורשה-

 הינו עוסק אשר מחזור עסקאותיו השנתי גבוה מ-79,482 ₪,  ישנם עוסקים מורשים אשר אינם עוברים את מחזור העסקאות הנ"ל אך בכל שזאת מחויבים לפתוח תיק כעוסקים מורשים  (לדוגמא, יועצים, רופאים, מתווכים,עורכי דין ובעלי מקצועות חופשיים). על עוסק מורשה לדווח ולשלם/ לקבל החזר מע"מ אחת לחודשיים או אחת לחודש (תלוי בגובה המחזור מעל מחזור של 1.5 מליון ₪ ידווח פעם בחודש).

 מתי עדיף לפתוח עוסק מורשה- כאשר מדובר בעוסק עם הכנסות צפויות גבוהות וכן צפויה השקעה גדולה בציוד ומלאי, עוסק מורשה יכול להתקזז במע"מ ששילם לעומת זאת  עוסק פטור לא יכול לדרוש את המע"מ על ההוצאות ששילם. (ניתן לדרוש מע"מ בגין תשומה עד חצי שנה).

 היתרונות בעוסק מורשה-

 •  יכול לקזז מע"מ מהוצאות שהיו לו.
 • בעל מחזור גבוה יותר בד"כ (לעומת עוסק פטור) ולכן מוצג טוב יותר מול הלקוחות.
 • תדמית עוסק מורשה – נתפס כרציני יותר מאשר עוסק פטור וכן עוסקים מורשים/חברות מעדיפים לעשות עסקאות עם עוסק מורשה (לעומת עוסק פטור).
 • חזון ורצון להתפתח ולהגדיל הכנסות ולא להישאר בגדר עוסק קטן עם תקרת הכנסה.
 החסרונות בעוסק מורשה-
 • התנהלות בירוקרטית רבה יותר מול שלטונות מע"מ.
 • דיווח אחת לחודש/חודשיים (לעומת דיווח שנתי למע"מ לעוסק פטור).
 • שירותי הנהלת חשבונות יקרים יותר וזאת מאחר ויש עבודה רבה יותר וקיים צורך בטיפול מקצועי יותר הכולל בקרה ופיקוח של יועץ מס/ רו"ח.
בכל מקרה לפני ההחלטה לפתוח תיק במע"מ רצוי להתייעץ עם יועץ מס וזאת מאחר וישנם היבטים רבים ויש צורך לבחון כל מקרה לגופו לפני שמגיעים להחלטה, מומחה למיסוי יכול לעזור בבחירת ההחלטה הנבונה והכדאית ביותר עבורכם.

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנייד: 0527-331155 או במייל Mizrahi@Tax2me.com

 

עוסק פטור או עוסק מורשה

עוסק פטור או עוסק מורשה

 
 
 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס