0527-331155 mizrahi@tax2me.com

מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011.

כמדי שנה, מפרסמת רשות המסים סקירה על ענף הרכב ובה נתונים כמותיים, ניתוחים מגוונים, נתונים על היקפי גביית המסים ועוד.

 

 

להלן קישור לחוזר

 

כתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס