0527-331155 mizrahi@tax2me.com

תיקון הסכום המוכר במס בגין תרומות

במסגרת תיקון 194 לפקודת מס הכנסה (מיום 07/08/2012) נקבע כי הסכום המינימאלי לזיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 יופחת לסך של  180 ₪ לשנה, בנוסף נקבע כי התקרה לזיכוי בגין תרומות תעלה ל- 9 מליון ₪ . 
השינוי יכנס רטרואקטיבית החל מינואר 2012.להלן קישור לתיקון 194לפקודת מס הכנסהכתיבת תגובה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס