0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס

רשות המסים מבהירה כי ניתנת אורכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2013 ולא יאוחר מיום 13.03.2013 לאישורים לתיאומי מס, שתוקפם פג בתום שנת המס 2012. להלן קישור להודעת רשות המסים .

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס