0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

בעקבות התמשכות מבצע "עמוד ענן": הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

בעקבות המשך מבצע "עמוד ענן" מנהל רשות המיסים מר דורון ארבלי הורה על מספר הקלות כמפורט להלן:      –   הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עד ל-…

slide

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל

רשות המסים מודיעה כי עקב תקלה טכנית באתר, מועד הגשת דיווחים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות נדחה עד ליום 23.01.12 (במקום 19.01.12). הדיווח נדחה לגבי חודש זה בלבד ולגבי הדיווחים הבאים: דו"ח תקופתי למע"מ מקדמות מס הכנסה דיווח ניכויים להלן קישור להודעת רשות המיסים

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס