0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסיה

שיעור ההפרשות לפנסיה חובה עולים לעובדים ולמעסיקים והחל מינואר 2012 ויעמדו על 12.5%. להלן לנוחיותכם טבלת ההפקדות לפי צו ההרחבה שפרסם משרד התמ"ת : החל מחודש הפרשות  מעביד הפרשות  עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ 1/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 1/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 1/2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 1/2011…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס