0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

בעקבות התמשכות מבצע "עמוד ענן": הקלות לתושבי הדרום ולחיילי המילואים

בעקבות המשך מבצע "עמוד ענן" מנהל רשות המיסים מר דורון ארבלי הורה על מספר הקלות כמפורט להלן:      –   הוחלט על מתן ארכה נוספת למועדי הדיווח והתשלום של הדוחות התקופתיים למע"מ, מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס הכנסה, למי שמתגורר באזור של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, עד ל-…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס