0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

אושר בוועדת הכספים חוק למיסוי חברות בחו"ל המחוזקות ע"י ישראלים

אושר היום (11.11.13) ע"י וועדת הכספים של הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שנועדה לסתום פרצות במס במקרה של אזרחים ישראלים שבבעלותם חברות עסקיות בחו"ל. הצעת החוק הינה תיקון לפקודת מס הכנסה ומסדירה את המנגנון לקביעת גובה המס שישולם, מהו אחוז האחזקות של האזרחים הישראליים בחברות על-מנת שיחויבו במס ועוד…

slide

סיכום מפורט של השינויים שהוכנסו ע"י ועדת הכספים לחוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014

1.      העלאת שיעורי המס על יחיד הצעת החוק הממשלתית ביקשה להעלות באחוז וחצי את שיעור מס ההכנסה ליחיד לגבי כל מדרגות המס, ללא הבחנה. לאחר משא ומתן ארוך מול משרד האוצר, הצליחה הוועדה להפחית את שיעור העלייה במס ולוועדה הובאה הצעה מתוקנת הקובעת כי העלייה תופחת ותיעשה בדרך מדורגת  על…

slide

מע"מ מקוון

בתום דיון סוער על הצעת חוק המע"מ הוחלט: יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט ויחול על עוסקים בעלי מחזור שנתי של 2.5 מיליון ₪ ומעלה ח"כים: "בעד החמרה כנגד עבריינים. נגד פגיעה בתפקוד עסקים קטנים"          הסערה סביב השינויים שמבקשת לקדם רשות המסים בחוק המע"מ, אינה שוככת. בדיון נוסף היום…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס