0527-331155 mizrahi@tax2me.com
blog misim

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

כתבתי כתבה בפורטל המסים של ישראל בגין ההנחיות שיש לבצע לקראת סוף שנת 2013 ותחילת שנת המס 2014 . הכולל בתוכו את ההוצאות המוכרות לשנת 2013 לקראת הדו"ח השנתי ובניהם: הוצאות בגין תרומות, כיבוד ואירוח, טלפון במקום המגורים, טלפון ניי, שהייה בחול ועוד.. כמו כן עדכון סכומים ושיעורים לשנת 2014…

slide

שינויים במערך הניכויים לשנת 2013

מס הכנסה פרסם חוזר ובו הסכומים העדכניים לשנת 2013. בחוזר מפורטים : * מדרגות המס. * סכומים מתואים לניכוי. * הנחות מהמס ופטורים. * ניכויים * סכומי הפקדה לקופות גמל * שווי שימוש ברכב * קנסות  ועוד…     לחץ כאו לקישור לחוזר.         .

slide

תיקון הסכום המוכר במס בגין תרומות

במסגרת תיקון 194 לפקודת מס הכנסה (מיום 07/08/2012) נקבע כי הסכום המינימאלי לזיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 יופחת לסך של  180 ₪ לשנה, בנוסף נקבע כי התקרה לזיכוי בגין תרומות תעלה ל- 9 מליון ₪ .  השינוי יכנס רטרואקטיבית החל מינואר 2012. להלן קישור לתיקון 194לפקודת מס הכנסה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס