0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

כל מה שרצית לדעת על קבלת מענק "מס הכנסה שלילי" עבור שנת המס 2012 שכירים ועצמאים

מס הכנסה פרסם חוזר המפרט את הזכויות בקבלת מס הכנסה שלילי בגין שנת 2012.להלן קישור למדריך.כמו כן פורסם על ידינו בעבר הסבר על מס הכנסה שלילי ולהלן קישור . .

slide

מס הכנסה שלילי

מהו מס הכנסה שלילי? מס הכנסה שלילי הינו זיכוי ממס, עבור משפחות עובדות ומועטות הכנסה, זיכוי מס הכנסה שלילי נועד כדי לייצר עליה משמעותית בתעסוקה וירידה בקבלת קצבה בקרב מובטלים, משפחות חד הוריות במטרה למנוע עוני. זהו מס שהממשלה משלמת למועסקים אשר שכרם מתחת לשכר המינימום שנקבע ע"י הממשלה, כך…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס