0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

שינוי שיעורי מס רכישה החל מ – 01/08/2013

שיעורי המס לגבי דירה יחידה: סכום שיעור מס רכישה עד ליום 01/08/2013 שיעור מס רכישה לאחר 01/08/2013 עד סכום של 1,470,560 ₪ 0% 0% מ- 1,470,561 ₪ ועד 1,744,270 ₪ 3.50% 3.50% מ- 1,744,271 ₪ עד 4,500,000 ₪ 5.00% 5% מ- 4,500,001 ₪ עד 15,000,000 ₪ 5.00% 8% מעל 15,000,001…

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013

בהתאם לחוק אחת לשנה מתעדכנים מדרגות מס הרכישה בהתאם למדד לשנה קודמת, ביום 16/01/2013 פרסם מס הכנסה הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2013. לאור פיזורה של כנסת ישראל ה- 18 ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ממשיכות לעמוד בתוקפן מספר הוראות שעה שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של…

slide

המדריך למוֹכר/רוכש זכות במקרקעין

רשות המיסים פירסמה את המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012  המדריך כולל תמצית של הוראות חוק מיסוי מקרקעין תקנות מס רכישה וחישוב מס שבח להלן קישור למדריך:  http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowRightsLand2012.pdf

slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012

ביום 16.1.2012 עודכנו מדרגות מס הרכישה. להלן מוצגים מדרגות המס המעודכנות עד ליום – 31/12/2012: מדרגות מס הרכישה לרוכש דירה יחידה: עד לסכום של 1,421,760 ₪ – ללא מס. החל מסכום של 1,421,760 ₪ ועד לסך של 1,686,395 ₪ – 3.5%. מעל סך של 1,686,395 ₪ – 5%. מדרגות מס רכישה…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס