0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

סיכום מפורט של השינויים שהוכנסו ע"י ועדת הכספים לחוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014

1.      העלאת שיעורי המס על יחיד הצעת החוק הממשלתית ביקשה להעלות באחוז וחצי את שיעור מס ההכנסה ליחיד לגבי כל מדרגות המס, ללא הבחנה. לאחר משא ומתן ארוך מול משרד האוצר, הצליחה הוועדה להפחית את שיעור העלייה במס ולוועדה הובאה הצעה מתוקנת הקובעת כי העלייה תופחת ותיעשה בדרך מדורגת  על…

slide

המדריך למוֹכר/רוכש זכות במקרקעין

רשות המיסים פירסמה את המדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2012  המדריך כולל תמצית של הוראות חוק מיסוי מקרקעין תקנות מס רכישה וחישוב מס שבח להלן קישור למדריך:  http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowRightsLand2012.pdf

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס