0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏לפי ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה

מס הכנס פרסם הוראת‏ ביצוע ‏מס‏ הכנסה ‏מספר 10/2012 בנושא זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏מכוח ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה. סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס