0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מס הכנסה פרסם חוזר ובו מפורטים ההטבות הניתנות להורים עם ילדים קטנים. להזכירכם, החל מ- 01/01/2012 גם אבות מקבלים נקודות זיכוי על ילדים עד גיל 3, וכן אמהות מקבלות נקודת זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5. שווי נקודת זיכוי נכון ל- 01/01/2013 הינה 218 ש"ח . לקריאת החוזר…

slide

מחשבון נקודות זיכוי לחודש ינואר 2012 ואילך

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי החל מינואר 2012 . השינוי המהותי הוא נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 3 לאבות וכן נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5 . מומלץ לבדוק את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ולוודא שאכן כך מופיע בתלוש השכר. שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת…

slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

החל מ- 1.1.12 , ניתנו נקודות זיכוי במס הכנסה להורים עובדים שיש להם ילדים קטנים (עד גיל 5) כלומר הפחתת המס החייב (סכום נקודות זיכוי החל מינואר 2012 הינו 215 ש"ח ) . ההטבה באה על מנת לעזור להורים לילדים קטנים ולהקל עליהם בהוצאות הגדולות בגיל זה.  החל מינואר 2012…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס