0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מס הכנסה פרסם חוזר ובו מפורטים ההטבות הניתנות להורים עם ילדים קטנים. להזכירכם, החל מ- 01/01/2012 גם אבות מקבלים נקודות זיכוי על ילדים עד גיל 3, וכן אמהות מקבלות נקודת זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5. שווי נקודת זיכוי נכון ל- 01/01/2013 הינה 218 ש"ח . לקריאת החוזר…

slide

מחשבון נקודות זיכוי לחודש ינואר 2012 ואילך

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי החל מינואר 2012 . השינוי המהותי הוא נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 3 לאבות וכן נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5 . מומלץ לבדוק את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ולוודא שאכן כך מופיע בתלוש השכר. שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת…

slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

החל מ- 1.1.12 , ניתנו נקודות זיכוי במס הכנסה להורים עובדים שיש להם ילדים קטנים (עד גיל 5) כלומר הפחתת המס החייב (סכום נקודות זיכוי החל מינואר 2012 הינו 215 ש"ח ) . ההטבה באה על מנת לעזור להורים לילדים קטנים ולהקל עליהם בהוצאות הגדולות בגיל זה.  החל מינואר 2012…

slide

דו"ח טרכטנברג אושר בממשלה

בדו"ח נקבעו העלאות מיסים על חברות ועשירים וכן הטבות מס לכלל האכלוסיה ולהלן תקציר הדברים: יועלו המסים לעשירים ולחברות: – מס החברות יעלה בשנת 2012 ל- 25% – שיעור המס המירבי יעלה ל- 48% . – תתווסף מדרגת מס נוספת של עוד 2% למשתכרים מעל מליון שקל בשנה כלומר למי שמקבל מעל 83,000 ש"ח…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס