0527-331155 mizrahi@tax2me.com
blog misim

הנחיות לסוף שנת 2013 ותחילת שנת 2014

כתבתי כתבה בפורטל המסים של ישראל בגין ההנחיות שיש לבצע לקראת סוף שנת 2013 ותחילת שנת המס 2014 . הכולל בתוכו את ההוצאות המוכרות לשנת 2013 לקראת הדו"ח השנתי ובניהם: הוצאות בגין תרומות, כיבוד ואירוח, טלפון במקום המגורים, טלפון ניי, שהייה בחול ועוד.. כמו כן עדכון סכומים ושיעורים לשנת 2014…

slide

מדריך הקלות לשכירים

מס הכנסה פרסם מדריך חשוב לכל שכיר, במדריך מפורטות כל ההקלות הניתנים לשכירים כולל:    עבודה בחלק מהשנה  תיאום של ניכויי מס משכר  עובד/ת  שבן/ת הזוג אינו עובד  אשה עובדת  משפחה חד-הורית  תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח  חיילים משוחררים  עולה חדש…

slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

מס הכנסה פרסם חוזר ובו מפורטים ההטבות הניתנות להורים עם ילדים קטנים. להזכירכם, החל מ- 01/01/2012 גם אבות מקבלים נקודות זיכוי על ילדים עד גיל 3, וכן אמהות מקבלות נקודת זיכוי נוספת על כל ילד עד גיל 5. שווי נקודת זיכוי נכון ל- 01/01/2013 הינה 218 ש"ח . לקריאת החוזר…

slide

זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏לפי ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה

מס הכנס פרסם הוראת‏ ביצוע ‏מס‏ הכנסה ‏מספר 10/2012 בנושא זכאות‏ לנקודות ‏זיכוי ‏מכוח ‏סעיף 45 לפקודת ‏מס ‏הכנסה. סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד תושב ישראל שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד נטול יכולת, יהא זכאי לשתי נקודות זיכוי בגינו בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף ובתקנות שהותקנו מכוח…

slide

שינויים במערך הניכויים לשנת 2013

מס הכנסה פרסם חוזר ובו הסכומים העדכניים לשנת 2013. בחוזר מפורטים : * מדרגות המס. * סכומים מתואים לניכוי. * הנחות מהמס ופטורים. * ניכויים * סכומי הפקדה לקופות גמל * שווי שימוש ברכב * קנסות  ועוד…     לחץ כאו לקישור לחוזר.         .

slide

טופס 101 לשנת 2013

מס הכנסה פירסם את טופס 101 – כרטיס עובד לשנת 2013. על כל עובד/ת למלא טופס זה בהתחלת השנה וזאת על מנת לקבוע את מספר נקודות הזיכוי אליהם זכאי העובד/ת להלן הקישור לטופס :  טופס 101 לשנת 2013       ישנה חשיבות למילוי הטופס על כל פרטיו שכן אי…

slide

סדר בבלגן – מהם זיכויים ממס, מהם ניכויים ממס ומה ההבדל בניהם???

אנשים רבים מתבלבלים ולא מבינים את ההבדל בין זיכויים וניכויים ממס ואיך זה מתבטא בפועל בהכנסה שלנו, על כן כתבתי הסבר להבהיר את הנושא: ניכויים בסעיף הניכויים נכללים התשלומים שניתן להפחית מההכנסה החייבת במס –ובכך משלמים פחות מס הכנסה. דוגמאות לניכויים : תשלומים לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות…

slide

דע זכויותך וחובותיך למס הכנסה

מס הכנסה פרסם את המדריך- דע את זכויותך וחובותיך לשנת2011. להלן קישור למדריך: http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/KnowYourRights2011.pdf

slide

מחשבון נקודות זיכוי לחודש ינואר 2012 ואילך

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי החל מינואר 2012 . השינוי המהותי הוא נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 3 לאבות וכן נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5 . מומלץ לבדוק את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ולוודא שאכן כך מופיע בתלוש השכר. שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת…

slide

הטבות במס להורים עם ילדים קטנים

החל מ- 1.1.12 , ניתנו נקודות זיכוי במס הכנסה להורים עובדים שיש להם ילדים קטנים (עד גיל 5) כלומר הפחתת המס החייב (סכום נקודות זיכוי החל מינואר 2012 הינו 215 ש"ח ) . ההטבה באה על מנת לעזור להורים לילדים קטנים ולהקל עליהם בהוצאות הגדולות בגיל זה.  החל מינואר 2012…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס