0527-331155 mizrahi@tax2me.com
rimmber tax

תזכורות מס – ינואר 2014

להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד סוף חודש ינואר 2014: שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4980 ש"ח נכון לשנת 2013), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום…

blog misim

מה עדיף עוסק מורשה או עוסק פטור ?

לקוחות רבים פונים אלי בשאלה, איזה תיק עדיף להם לפתוח במע"מ, כעוסק מורשה או כעוסק פטור?  על כן אנסה לפשט את הסוגיה במתן מספר הסברים ודוגמאות. מי נדרש להירשם כעוסק – כל אדם, שותפות או חברה העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין או לתת שירות במהלך עסקיהם.  עוסק פטור-  הינו…

slide

סכומים ושיעורים במע"מ

פורסמו השיעורים החדשים במע"מ לשנת 2013 ולהלן תקציר: תאריכי עדכון סעיף בחוק/תקנה בתוקףמיום סכוםבש"ח/שיעור תאור/נושא ‎1 בינואר סעיף 1לחוק 1.1.2013 ‎77,993 "עוסק פטור" – עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על ‎1 בינואר‎1 ביולי סעיף ‎47א לחוק 1.1.2013 304 חובתו של חייב במס לדרוש חשבונית מהמוכר החל מסכום של ‎1 בינואר‎1 ביולי תקנת משנה‎23(ג) 1.1.2013 18,435 דו"ח תקופתי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס