0527-331155 mizrahi@tax2me.com
rimmber tax

תזכורות מס – ינואר 2014

להלן רשימת תזכורת שיש לבצע עד סוף חודש ינואר 2014: שכר דירה- הכנסה משכר דירה הגבוהים מתקרת הפטור (4980 ש"ח נכון לשנת 2013), ניתן לשלם באמצעות מסלול של 10% על כל ההכנסה משכירות ללא תקרה , זאת עפ"י סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התנאי בסעיף זה שהמס ישולם תוך 30 יום…

slide

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסיה

שיעור ההפרשות לפנסיה חובה עולים לעובדים ולמעסיקים והחל מינואר 2012 ויעמדו על 12.5%. להלן לנוחיותכם טבלת ההפקדות לפי צו ההרחבה שפרסם משרד התמ"ת : החל מחודש הפרשות  מעביד הפרשות  עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ 1/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 1/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 1/2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 1/2011…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס