0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

מחשבון נקודות זיכוי לחודש ינואר 2012 ואילך

רשות המסים פרסמה מחשבון לחישוב נקודות הזיכוי החל מינואר 2012 . השינוי המהותי הוא נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 3 לאבות וכן נקודת זיכוי נוספת לאמהות לילדים עד גיל 5 . מומלץ לבדוק את נקודות הזיכוי המגיעות לכם ולוודא שאכן כך מופיע בתלוש השכר. שווי נקודת זיכוי מתפרסם בתחילת…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס