0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

שינוי שיעור המע"מ ל- 18% החל מיום 02/06/2013

בהתאם לאישור וועדת הכספים של הכנסת מיום 27/05/2013 , החל מיום 02/06/2013 יעלה שיעור המע"מ ל- 18% וזאת במקום שיעור של 17% שיחול עד 01/06/2013. החיוב ב- 18% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק…

slide

שינוי שיעור המע"מ ל- 17% החל מיום 01/09/2012

בהתאם לאישור הממשלה, החל מיום 01/09/2012 יעלה שיעור המע"מ ל- 17% וזאת במקום שיעור של 16% שיחול עד 31/08/2012. החיוב ב- 17% יחול על כל עסקה כהגדרתה בחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975, על כן יש לקבוע את מועד החיוב במס הרלוונטי להוראות החוק ולתקנות  ולהלן הנחיות כלליות: מתן שירותים…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס