0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

מדריך הקלות לשכירים

מס הכנסה פרסם מדריך חשוב לכל שכיר, במדריך מפורטות כל ההקלות הניתנים לשכירים כולל:    עבודה בחלק מהשנה  תיאום של ניכויי מס משכר  עובד/ת  שבן/ת הזוג אינו עובד  אשה עובדת  משפחה חד-הורית  תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח  חיילים משוחררים  עולה חדש…

slide

תיקון הסכום המוכר במס בגין תרומות

במסגרת תיקון 194 לפקודת מס הכנסה (מיום 07/08/2012) נקבע כי הסכום המינימאלי לזיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 יופחת לסך של  180 ₪ לשנה, בנוסף נקבע כי התקרה לזיכוי בגין תרומות תעלה ל- 9 מליון ₪ .  השינוי יכנס רטרואקטיבית החל מינואר 2012. להלן קישור לתיקון 194לפקודת מס הכנסה

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס