0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2012

ביום 16.1.2012 עודכנו מדרגות מס הרכישה. להלן מוצגים מדרגות המס המעודכנות עד ליום – 31/12/2012: מדרגות מס הרכישה לרוכש דירה יחידה: עד לסכום של 1,421,760 ₪ – ללא מס. החל מסכום של 1,421,760 ₪ ועד לסך של 1,686,395 ₪ – 3.5%. מעל סך של 1,686,395 ₪ – 5%. מדרגות מס רכישה…

slide

הודעה בדבר דחיית מועד דיווח באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל

רשות המסים מודיעה כי עקב תקלה טכנית באתר, מועד הגשת דיווחים באמצעות אתר האינטרנט של הרשות נדחה עד ליום 23.01.12 (במקום 19.01.12). הדיווח נדחה לגבי חודש זה בלבד ולגבי הדיווחים הבאים: דו"ח תקופתי למע"מ מקדמות מס הכנסה דיווח ניכויים להלן קישור להודעת רשות המיסים

slide

לקנות דירה ולהישאר בחיים עם ייעוץ מס נכון

בישראל מקובל שזוגות צעירים קונים דירה, שלמימון הרכישה ברוב המקרים לוקחים משכנתא מהבנק ( כמובן הדבר לא תקף לכאלו בעלי גב כלכלי). קניית הדירה נחשבת לאחד הצעדים היותר חשובים והכרחיים בצעדיו הראשונים של הזוג הצעיר. מלבד היותו צעד זה חשוב הוא גם צעד יקר מאוד שיכול ללוות את הזוג הצעיר…

slide

הגדלת שיעורי ההפקדות לפנסיה

שיעור ההפרשות לפנסיה חובה עולים לעובדים ולמעסיקים והחל מינואר 2012 ויעמדו על 12.5%. להלן לנוחיותכם טבלת ההפקדות לפי צו ההרחבה שפרסם משרד התמ"ת : החל מחודש הפרשות  מעביד הפרשות  עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ 1/2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 1/2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 1/2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 1/2011…

slide

טופס 101

מס הכנסה פירסם את טופס 101 – כרטיס עובד לשנת 2012.על כל עובד/ת למלא טופס זה בהתחלת השנה וזאת על מנת לקבוע את מספר נקודות הזיכוי אליהם זכאי העובד/תלהלן הקישור לטופס :  טופס 101 ישנה חשיבות למילוי הטופס על כל פרטיו שכן אי מילוי חלק מהטופס עלול לגרום למצב בו…

slide

שינויים במערך הניכויים לשנת 2012

מדרגות מס לשנת 2012 השכר החודשי השכר השנתי אחוז המס עד לשכר של 5,200 ש"ח עד לשכר של 62,400 ש"ח 10% 5,201 ש"ח עד 8,880 ש"ח 62,401 ש"ח עד 106,560 ש"ח 14% 8,881 ש"ח עד 14,430 ש"ח 106,561 ש"ח עד 173,160 ש"ח 21% 14,431 ש"ח עד 21,780 ש"ח 173,161 ש"ח עד 261,360 ש"ח 30% 21,811 ש"ח עד…

slide

פטור מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

ליחיד שיש הפסדים שוטפים משוק ההון הוא יכול בדו"ח השנתי לקזז את הפסדים מרווח מדיבידנד שקיבל מחברה וזאת על פי סעיף 92(א)(4)(ב).בעקבות פניות רבות למס הכנסה אושר בחוזר שהוציאו במס הכנסה הוסכם כי יחיד המקבל דיבידנד מחברה ויש לו הפסדים משוק ההון בשנת 2011 יפנה לפקיד השומה, ופקיד השומה רשאי…

slide

מע"מ מקוון

בתום דיון סוער על הצעת חוק המע"מ הוחלט: יורחב מעגל החייבים בדיווח מפורט ויחול על עוסקים בעלי מחזור שנתי של 2.5 מיליון ₪ ומעלה ח"כים: "בעד החמרה כנגד עבריינים. נגד פגיעה בתפקוד עסקים קטנים"          הסערה סביב השינויים שמבקשת לקדם רשות המסים בחוק המע"מ, אינה שוככת. בדיון נוסף היום…

slide

היערכות לתום שנת המס 2011

לקראת סוף שנת 2011 ולקראת תחילת שנת 2012 להלן תקציר הדברים להיערכות מבחינת המסים : * שיעור המס המרבי יעלה ב1 לינואר 2012 מ- 44% ל- 48% ולכן לא כדאי לדחות הכנסות לאחר דצמבר 2010 מאחר  ואז המס יהיה גבוה יותר כמו כן כדאי לדחות הוצאות בכדי להקטין את המס…

slide

הטבות המס שאושרו בממשלה ויכנסו לתוקף החל מ1 בינואר 2012

אושר בכנסת פרק המסים מוועדת טרכטנברג ויכנס לתוקף החל ב 1 בינואר 2012, בין ההטבות שיכנסו לתוקף : * תוספת של 2 נקודות זיכוי לאבות לילדים עד גיל 3, תוספת של 418 ש"ח לחודש לכל ילד. * תוספת של נקודת זיכוי לאמהות לכל ילד עד גיל 5, תוספת של 209…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס