0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

טופס 101 לשנת 2013

מס הכנסה פירסם את טופס 101 – כרטיס עובד לשנת 2013. על כל עובד/ת למלא טופס זה בהתחלת השנה וזאת על מנת לקבוע את מספר נקודות הזיכוי אליהם זכאי העובד/ת להלן הקישור לטופס :  טופס 101 לשנת 2013       ישנה חשיבות למילוי הטופס על כל פרטיו שכן אי…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס