0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011.

כמדי שנה, מפרסמת רשות המסים סקירה על ענף הרכב ובה נתונים כמותיים, ניתוחים מגוונים, נתונים על היקפי גביית המסים ועוד.     להלן קישור לחוזר  

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס