0527-331155 mizrahi@tax2me.com
slide

אושר בוועדת הכספים חוק למיסוי חברות בחו"ל המחוזקות ע"י ישראלים

אושר היום (11.11.13) ע"י וועדת הכספים של הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שנועדה לסתום פרצות במס במקרה של אזרחים ישראלים שבבעלותם חברות עסקיות בחו"ל. הצעת החוק הינה תיקון לפקודת מס הכנסה ומסדירה את המנגנון לקביעת גובה המס שישולם, מהו אחוז האחזקות של האזרחים הישראליים בחברות על-מנת שיחויבו במס ועוד…

הנהלת חשבונות |  דו"ח שנתיים | החזרי מס לשכירים | הצהרת הון | יועץ מס